สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดโฆษณาสั้น "การประกันภัยรถภาคบังคับ"เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นางสาวสุวิสา สมศรี และนางสาวสุพัตตรา สมนึก นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดโฆษณาสั้น "การประกันภัยรถภาคบังคับ" ของคปภ. โดยมีอ.ชินวัฒน์ ประยูรรัตน์ เป็นที่ปรึกษาในการเข้าประกวดในครั้งนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์