activity

ข่าว-กิจกรรม

News & Activity


 • บัญชีครัวเรือนปี 3

  11/03/2556

  +
 • อบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี(CPD) ปี 55

  23/11/2555

  +
 • ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

  13/02/2555

  +
 • บัญชีครัวเรือนปี 2

  13/02/2555

  +
 • POSITIVE THINKING

  18/11/2553

  +
 • ซ้อมรับปริญญาคณะบัญชี

  12/11/2553

  +
 • ร่วมทอดกฐินวัดสระตาพรหม กับมหาวิทยาลัย

  11/11/2553

  +
 • ดูงานบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

  28/10/2553

  +
 • สถานประกอบการพบนักศึกษา

  01/10/2553

  +
 • สัมมนาและนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2553 คณะบัญชี

  01/10/2553

  +
 • ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคเสาร์ - อาทิตย์ ปีการศึกษา 2553

  11/09/2553

  +
 • สัมมนาภาษา ACT เรื่อง การบัญชีกับภาวะโลกร้อน

  11/09/2553

  +
 • กีฬาคณะสัมพันธ์

  02/09/2553

  +
 • รักมิตร พิชิตอาชีพ

  23/08/2553

  +
 • ทำบุญตักบาตร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553

  20/08/2553

  +
 • Green Accounting Day ปีการศึกษา 2553

  20/09/2553

  +
 • นิเทศงานนักศึกษาสหกิจครั้งที่ 2

  17/08/2553

  +
 • ร้อยดวงใจมอบมะลิให้แม่ ปีการศึกษา 2553

  07/08/2553

  +
 • ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

  07/08/2553

  +
 • นิเทศงานนักศึกษาสหกิจครั้งที่ 1

  13/07/2553

  +
 • ร่วมงานวันรำลึก ดร.สุข

  17/07/2553

  +
 • เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

  20/07/2553

  +
 • ทำบุญตักบาตร

  09/07/2553

  +
 • เปิดโลกกิจกรรม

  09/07/2553

  +
 • บายศรีสู่ขวัญวันรับน้อง

  05/07/2553

  +
 • สายสัมพันธ์น้องพี่ชาวบัญชี

  05/07/2553

  +
 • เข้าวัดฟังธรรม

  05/07/2553

  +
 • รับน้องใหม่ในวัด

  05/07/2553

  +
 • บัญชีลำลึกถึงพระคุณครู

  01/07/2553

  +
 • SPUC Freshy Day

  24/06/2553

  +
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  04/06/2553

  +
 • ชนะเลิศการแข่งขันตำส้มตำ "ครกสนั่น มันส์ระเบิด"

  10/04/2553

  +
 • รดน้ำขอพรวันสงกรานต์

  10/04/2553

  +
 • ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย

  29/01/53

  +
 • วันวัฒนธรรมภาคตะวันออก

  29-30/01/53

  +
 • Green Accounting Day

  26/01/2553

  +
 • คณะพบนักศึกษา

  22/01/2553

  +
 • ดูงานสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

  17/12/52

  +
 • เยี่ยมผู้ปกครองนักศึกษาคณะบัญชี

  13/12/2552

  +
 • OTOP Singing Contest 2009

  9-13/12/52

  +
 • ทำบุญตักบาตร

  11/12/2552

  +
 • ร้อยกรองใส่การ์ดเพื่อพ่อ

  04/12/2552

  +
 • ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ

  04/12/2552

  +
 • Healthy Day ครั้งที่ 2

  02/12/2552

  +
 • กีฬาบัวหลวงเกมส์

  29/11/2552

  +
 • พิธีซ้อมรับปริญญาคณะบัญชี

  27/11/2552

  +
 • โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี(CPD)

  21/11/2552

  +
 • นักศึกษาคณะบัญชีร่วมแสดงพิธีเปิดงานและแสดงผลงานทางวิชาการ ในงานสัปดาห์วิชาการ

  19/11/2552

  +
 • ศึกษาดูงาน

  12/11/2552

  +
 • รับน้องใหม่ในวัดของคณะบัญชี

  27/07/2552

  +
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายภายนอก

  25/08/2552

  +

ชอบตัวเลข เก่งบัญชี จบไปมีงานทำแน่นอน เงินเดือนสูง

ที่คณะบัญชี สาขาการบัญชี


สมัครเรียน