คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
Contact Us

Information

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

  • Address:

    เลขที่ 79 ชั้น3 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

  • Email: business@chonburi.spu.ac.th
  • Phone: 038-146123 ต่อ 3208, 3209, 3230
  • FAX: 038-146011

Working Hours

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน