news_detail

ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


"เทคนิคและการบริหารการจัดการในยุคใหม่ของธุรกิจ Penlert De Fleur"

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 บรรยายพิเศษสำหรับในรายวิชาการสัมมนาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ในหัวข้อ “เทคนิคและการบริหารการจัดการในยุคใหม่ของธุรกิจ Penlert De Fleur”

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน