WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ต้องจ่ายเอง

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

ชื่อผลงาน ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ต้องจ่ายเอง

ชื่อทีม DMD55

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการประกวดภาพยนต์โฆษณาทางโทรทัศน์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ. ในระดับอุดมศึกษา ปี 2559 ความยาวไม่เกิน 45 วินาที ในหัวข้อ “การประกันภัยรถภาคบังคับ”

 

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน