knowledge

การจัดการองค์ความรู้

Knowledge

การจัดการองค์ความรู้

คณะนิเทศศาสตร์

ลำดับ บทความ แหล่งข้อมูล/ผู้แต่ง เข้าชม
1 การสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องดิจิทัล DSLR เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง 24
2 การนำเสนอภาพถ่ายถ่ายผ่านสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง 64
3 การสื่อสารด้วยภาพและกระบวนการถ่ายภาพ เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง 2005
4 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย สุทธิดา นาคเจริญ 67
5 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน สุทธิดา นาคเจริญ 52
6 การนำเสนอภาพถ่ายผ่านสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง 441
7 เว็บไซต์ที่พึงประสงค์ของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดชลบุรี โดย อาจารย์วราพร ดำจับ มานพ งามขำ 238
8 กะหรี่ปั๊บ ขนมปังสด กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี บ้านกลาง อบต.คลองตำหรุ (นิตยสาร @AMATA) ผศ.พูนทรัพย์ วัจนสุนทร มานพ งามขำ 74
9 เมนูอาหารเช้า "สร้าง Q" (นิตยสาร @AMATA) อ.สุทธิดา นาคเจริญ มานพ งามขำ 49
10 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย "น้องมาย" Freshy คณะนิเทศศาสตร์ (นิตยสาร @AMATA) อ.วราพร ดำจับ มานพ งามขำ 47
11 แดดสวย ฟ้าสวย ในสวน เมือง Perth (นิตยสาร @AMATA) ผศ.นุชรินทร์ ศศิพิบูลย์ มานพ งามขำ 43
12 อาหาร Hi-Fi คุณประโยชน์สุดยอด (นิตยสาร @AMATA) อาจารย์สุทธิดา นาคเจริญ มานพ งามขำ 45
13 สื่อกับชุมชน อ.พงษ์สิน พรหมพิทักษ์ มานพ งามขำ 99
14 สื่อกับชุมชน อ.พงษ์สิน พรหมพิทักษ์ มานพ งามขำ 73
15 สื่อกับชุมชน อ.พงษ์สิน พรหมพิทักษ์ มานพ งามขำ 156
16 ดิจิตอลทีวีเราพร้อมกันหรือยัง เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง 308
17 เทคโนโลยีดิจิทัลกับการถ่ายภาพ เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง 1308
18 กระบวนการผลิตภาพถ่ายโฆษณา เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง 441
19 แนวทางการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง 397
20 องค์ประกอบพื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพ เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง 512
ดูทั้งหมด..

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน