ข่าว-กิจกรรม

News & Activity


News & Activity

โครงการ Campus Visit #2

2023-02-28 14:07:00

เดินสาย...ถ่ายศิลป์ @อยุธยา

2023-02-28 13:37:00

ฅนทันสื่อ ภาคตะวันออก

2023-01-19 14:24:00

โครงการ Campus Visit

2022-12-03 13:44:00

ครบเครื่อง...เรื่องผลิตสื่อ

2022-12-03 13:09:00

CA House

2022-08-18 16:33:00

Open House Comm.arts #3

2022-07-26 16:22:00

"เรียนกับตัวจริง... ประสบการณ์จริง"

2022-07-26 15:55:00

โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลนกับทางเทศบาลตำบลหนองไม้แดง

2022-07-26 15:33:00

เดินสาย...ถ่ายศิลป์#Chonburi

2022-06-02 10:51:00

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศคณะนิเทศศาสตร์

2022-06-02 09:22:00

OPEN HOUSE COMM ARTS

2022-01-03 16:24:00

กิจกรรมจิตอาสาวาดภาพกำแพงให้กับบริษัท Posco Thainox

2021-07-14 11:30:00

Open House COMM ARTS #4

2021-07-14 11:19:00

นิเทศจิตอาสา (เพ้นกำแพงวัดบุญญราศรี)

2020-12-09 10:22:00

กิจกรรมพัฒนาเยาวชนนักสื่อสาร Convergence

2020-12-09 09:52:00

ครบรอบ 20 ปี นิเทศศาสตร์

2020-10-24 11:06:00

บรรยายหัวข้อติดอาวุธสู่อุตสาหกรรมแอนิเมชัน

2020-10-21 13:15:00

กิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะชายหาดบางแสน

2019-11-06 10:12:00

งานบายเนียร์ 2019

2019-11-06 10:08:00

นิทรรศการ เยสไอแฮฟ

2019-10-03 15:40:00

Freshy Day 2019

2019-10-03 15:31:00

สืบสานศิลปวัฒนธรรม 2561

2019-03-22 12:19:00

นิเทศจิตอาสา...โครงการปันน้ำใจให้น้องโรงเรียนวัดดงยาง

2019-01-22 11:36:00

การเสวนาในหัวข้อ PASSION PERFORMING ARTS

2018-10-05 12:14:00

งานทำบุญคณะนิเทศศาสตร์

2018-10-05 11:58:00

โครงการจัดอบรม Graphic Design

2018-03-05 14:38:00

Open house 2018 นิเทศศาสตร์ เฟสติวัล

2018-01-22 17:33:00

งานครอบครู-ไหว้ครู ครั้งที่ 3

2018-01-18 11:54:00

Show Share Charity

2017-11-15 00:00:00

Open House 15 ปีศรีปทุม

2017-04-29 00:00:00

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน