WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ EEC

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

                   รางวัลชนะเลิศประกวดคลิปวิดีโอ “เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ EEC”  จัดโดยสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ใช้ชื่อทีมว่า “เด็กสาขาวิทยุโทรทัศน์นิเทศฯศรีปทุมชลบุรี”  ประกอบไปด้วย

                  1. นายศักดิ์ศิริ ศรีมงคล

                  2. นางสาวนัชชา ดีดับเข็ญ

   นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 3

   อาจารย์ที่ปรึกษา คือ  ผศ.พงศ์สิน  พรหมพิทักษ์

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน