WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


digital painting

นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร

     

 

 

    

 

       

 

    

 

       

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน