WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


ความซื่อสัตย์

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับประเทศของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์  ชั้นปีที่ 3มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กับการประกวดหนังสั้นหัวข้อ “ความซื่อสัตย์”   จัดโดยมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ในนามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นักศึกษาที่ได้รางวัลทีม ม.ศรีปทุมชลบุรี ได้แก่

            1.นายภคิน กุลนิยมกุศล         ตำแหน่ง ตัดต่อ

            2.นายสิงหา บุญประเสริฐ       ตำแหน่ง กล้องและ เสียง

            3.นายภาณุวัฒน์ แพทอง       ตำแหน่ง กล้องและผู้ช่วยตัตต่อ

            4.นางสาวธนนันท์ ยกธรรม     ตำแหน่ง บทหนังสั้น

            5.นางสาวศิวาพร รานอก        ตำแหน่ง ประสานงาน

           โดยมี ผศ.พงศ์สิน พรหมพิทักษ์    เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน