WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


จักรยาน..สุขภาพ...มิตรภาพ

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

           

นักศึกษาคณะนิทศศาสตร์ คว้ารางวัลแนวคิดสร้างเสริมสุขภาวะยอดเยี่ยม ชื่อผลงาน"จักรยาน..สุขภาพ...มิตรภาพ" ประกอบไปด้วย

            นายวรพงษ์ ผลจันทร์ไพบูลย์    สาขาวิชาออกแบบสื่อดิจิทัล 

            นายนัฐพงษ์ อ่วมเอิบ              สาขาวิชาออกแบบสื่อดิจิทัล 

           จัดโดย สสส.และสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย กับ โครงการประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุข ระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558  ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน