WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


พลังแผ่นดิน

นักศึกษาสาขาออกแบบสื่อสาร

งานประกวด MeThai  ได้รับรางวัล The  Best of The Best 

ทีม SPUC

เรื่อง พลังแผ่นดิน

แนวความคิด

            ในปัจจุบัน เหรียญ ๑ บาท มีค่าน้อยมาก ไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตนต้องการได้แต่ถ้าเรานำเหรียญ ๑ บาท นั้น มารวมกันมากขึ้น และมากขึ้น เหรียญ ๑ บาท นั้นจะมีค่ามหาศาล ซึ่งเหรียญ ๑ บาท นั้น เปรียบเสมือนคนไทย ๑ คน ที่มีพลังเล็กๆ หากพวกเราคนไทย ได้รวมตัวกัน ทำแต่ความดี พลังเล็กๆ นั้น จะกลับกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ดั่งพระราชปณิธานของพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ พระองค์ท่านอยากเห็นพวกเราคนไทย มีความรัก ความสามัคดี ทำดีเพื่อชาติ และสังคม เพื่อความสงบสุข และความเจริญของประเทศชาติไทย

จัดทำโดย

            นาย ปวัฒก์ หอมระรื่น                    นาย โยธิน พนมเทียน

            นาย กษนนท์ สาระปารัง                 นางสาว ศศิวิมล บุญชั้น

            นางสาว กชกร ผลสวัสดิ์                 นางสาว อภิญญา จันทร์ศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

       อาจารย์ ชินวัฒน์ ประยูรรัตน์

       อาจารย์ วีณา คงพิษ

 

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน