ข่าว-กิจกรรม

News & Activity


 • กิจกรรมเปิดประตูสู่การเรียนรู้ (ครั้งที่1)

  10/10/2566

  +
 • นิทรรศการ เยสไอแฮฟ

  16/11/2562

  +
 • นิเทศจิตอาสา...เก็บขยะชายหาดบางแสน

  17/11/2562

  +
 • Freshy Day 2019

  12/09/2562

  +
 • สายสัมพันธ์น้องพี่ บายศรีสู่ขวัญ คณะนิเทศศาสตร์

  16/09/2562

  +
 • นิเทศจิตอาสา

  20/01/2562

  +
 • งานครอบครู ไหว้ครู คณะนิเทศศาสตร์

  15/02/2561

  +
 • Open House 2018 นิเทศศาสตร์ เฟสติวัล

  08/02/2561

  +
 • กิจกรรมขึ้นเขา ทำความสะอาดวัดเขาบางทราย

  14/09/60

  +
 • กีฬาคณะสัมพันธ์ปีการศึกษา2/2560

  01/02/2561

  +
 • Open House 15ปี นิเทศฯศรีปทุมชลบุรี

  04/02/2559

  +
 • งานรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

  18/07/2558

  +
 • นิเทศ นิทรรศ ครั้งที่ 5

  06/05/2558

  +
 • โครงการมีไทย

  26/03/2558

  +
 • พิธี"ถวายพระพร เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช"

  04/12/2556

  +
 • คณะนิเทศศาสตร์ร่วมประชุมกับผู้บริหารอมตะนครในการจัดทำนิตยสาร @AMATA ฉบับที่ 20

  22/11/2556

  +
 • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา รับรางวัลชมเชยการประกวดรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่ 3

  21/11/2556

  +
 • การนำเสนอหัวข้อสารนิพนธ์

  14/11/2556

  +
 • คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  14/11/2556

  +
 • การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557

  30/10/2556

  +
 • อาจารย์พงศ์สิน พรหมพิทักษ์ ไปเป็นวิทยากรอมรมให้กับผู้สมัครสอบบัตรผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 1

  27/09/2556

  +
 • การประกวดภาพถ่าย "หอมแผ่นดิน" ความผูกพันของเกษตรกรต่อแผ่นดินไทย ซึ่งจัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ร่วมกับรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน

  21/09/2556

  +
 • โครงการ "นักนิเทศศาสตร์น้อย"

  19/09/2556

  +
 • โครงการ"การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์"

  19/09/2556

  +
 • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

  12/09/2556

  +
 • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 สาขา ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาโครงงานได้ไปเยี่ยมชมโรงถ่ายละครของบริษัท สามเศียร จำกัด

  01/09/2556

  +
 • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ศึกษาดูงานศูนย์มีเดีย เซ็นเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

  05/09/2556

  +
 • คณะนิเทศศาสตร์ที่ลงเรียนในรายวิชาPRS224 และPRS225 ของอาจารย์พงศ์สิน พรหมพิทักษ์ ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 สาขา PR และชั้นปีที่ 4 สาขา AD จำนวน 50 คนได้ไปเยี่ยมชมดูงานสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

  26/08/2556

  +
 • สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปจัดประกวดคำขวัญ

  16/08/2556

  +
 • คณะนิเทศศาสตร์เสนอความคิดเห็นและให้ข้อมูลรายละเอียดเพื่อที่สำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาดจะได้นำไปใช้ในการออกแนะแนวการศึกษาต่อ

  13/08/2556

  +
 • กิจกรรมนิเทศโชว์กึ๋น

  14/08/2556

  +
 • Laemtong Born To Be The star season 3

  11/08/2556

  +
 • คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

  10/08/2556

  +
 • โครงการโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี

  09/08/2556

  +
 • พิธีไหว้ครู พิธีประดับบัว 2556

  25/07/2556

  +
 • รวมพลคนนิเทศ

  24/07/2556

  +
 • กิจกรรมรับน้องใหม่ คณะนิทเศศาสตร์

  15/07/2556

  +
 • งานแถลงข่าว"เปิดตัวห้องสมุดดิจิตอล"

  08/08/2556

  +
 • ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมไทยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

  28/10/2555

  +
 • โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี "คิดได้ทำได้"

  26/02/2556

  +
 • กิจกรรมบายเนียร์ ปีการศึกษา 2555

  16/01/2556

  +
 • ทำบุญคณะนิเทศศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปี 2556

  26/12/2555

  +
 • งานเลี้ยงกีฬาคณะนิเทศศาสตร์ ปี 2555

  05/10/2555

  +
 • งานบายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ ประจำปี 2555

  06/09/2555

  +
 • ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานปี2555

  30/11/2555

  +
 • โครงงานศิลปะบนกำแพง

  23/11/2555

  +
 • โครงการศิลปะบนกำแพง

  13/11/2555

  +
 • สอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาฝึกงานประจำปี 2555

  01/11/2555

  +
 • กีฬาสีประจำปี 55 รวมภาพของคณะนิเทศศาสตร์

  17/10/2555

  +
 • รางวัล ชมเชย การประกวดภาพถ่าย โครงการ ชลบุรีรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

  04/12/2554

  +
 • การนำเสนอการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์

  12/01/2555

  +
 • คณะนิเทศศาสตร์ กับ ชุมชนนาเกลือ

  21/12/2554

  +
 • เยี่ยมชมรายการ กลมกิ๊ก

  17/12/2554

  +
 • นิเทศก์งานนักศึกษาฝึกงานตามสถานประกอบการ

  01/10/2554-01/01/255

  +
 • งานประชุมหัวข้อสารนิพนธ์ 2554

  10/11/2554

  +
 • ดูงาน IQ Lab Image Quality

  14/09/2553

  +
 • นักศึกษาจัดสัมมนา เรื่อง พัฒนาการสื่อใหม่กับทิศทางนิเทศาสตร์

  09/09/2553

  +
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2553

  09/09/2553

  +
 • ดูงาน ศูนย์ กสิกรรมมาบเอื้อง

  06/09/2553

  +
 • คมสัน กับรางวัลชมเชย ภาพถ่าย มนต์เสน่ห์ทะเลไทย

  08/08/2553

  +
 • สัมมนา เรื่อง การเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆ

  16/06/2553

  +
 • กีฬาคณะสัมพันธ์ บุษราคัม เกมส์

  02/09/2553

  +
 • ดูงานหนังสือพิมพ์ไทย และ สถานีโทรทัศน์กองทับบกช่อง 7

  23/08/2553

  +
 • คณะนิเทศศาสตร์ ทำบุญในโอกาศ วันแม่แห่งชาติ

  14/08/2553

  +
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง "พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ"

  01/09/2553

  +
 • งานรับรางวัล ชนะเลิศหนังสั้นระดับประเทศ เด็กนิเทศกวาด 10 รางวัล

  20/08/2553

  +
 • ชมรมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พาสมาชิกชมเบื้องหลัง รายการชิงร้อย ชิงล้าน

  15/07/2553

  +
 • คณะนิเทศศาสตร์ แนะแนว โรงเรียนดาราสมุทร

  06/07/2553

  +
 • คณะนิเทศฯ บริการสังคม..อบรมดีเจต้านภัยเอดส์

  30/06/2553

  +
 • เด็กนิเทศฯ เก่ง เหมา3รางวัล

  24/06/2553

  +
 • อบรม การสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนสู่ความสำเร็จ

  08/05/2553

  +
 • โชว์ ผลงานเด็กนิเทศฯ ที่พลัสมอล

  28/03/2553

  +
 • งานสืบสารประเพณีสงกรานต์

  10/04/2553

  +
 • ทำบุญ คณะนิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

  19/02/2553

  +
 • นักศึกษาชั้นปีที่4 นำเสนอผลการฝึกปฎิบัติงาน

  06/02/2553

  +
 • กิจกรรม ประกวด DJ Young contest

  19/11/2552

  +
 • กิจกรรม MC Junier Contast

  20/11/2552

  +

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน