ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลนกับทางเทศบาลตำบลหนองไม้แดง

โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลนกับทางเทศบาลตำบลหนองไม้แดง

กิจกรรมจิตอาสา... กิจกรรมดีๆมาอีกแล้ว
วันอังคารที่26 ก.ค 2564 อาจารย์และตัวแทนนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลนกับทางเทศบาลตำบลหนองไม้แดง ในการปลูกต้นโกงกาง ต้นแสม และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลน
 
   
 
    
 
    
 
    
 
  

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน