สมัครเรียน 038-146-123

เบื้อหลังการถ่ายทำรายการ SripatumChon talk EP. 1 | วันไหว้พระจันทร์


1634914401talk.jpg

งานผลิตสื่อวีดิทัศน์ (เบื้อหลังการถ่ายทำรายการ SripatumChon talk EP. 1 | วันไหว้พระจันทร์)
ดําเนินงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อวีดิทัศน์ทุกรูปแบบบน platform ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจการงานของมหาวิทยาลัย