activity

ข่าว-กิจกรรม

News & Activity


 • บรรยายพิเศษหัวข้อ แต่งหน้าอย่างไรให้สมวัย

  27/08/2563

  +
 • มอบรางวัลครั้งที่ 6

  22/08/2563

  +
 • มอบรางวัลครั้งที่ 5

  09/08/2563

  +
 • มอบรางวัลครั้งที่ 4

  30/07/2563

  +
 • มอบรางวัลครั้งที่ 3

  22/07/2563

  +
 • มอบรางวัลครั้งที่ 2

  20/07/2563

  +
 • ความคิดสร้างสรรค์กับการทำงานในยุคดิจิทัล

  17/07/2563

  +
 • บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสำคัญของงานแนะแนวและทักษะการให้คำปรึกษา

  17/06/2563

  +
 • กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มพลังความดีด้วยการทำบุญและงานจิตอาสา

  06/11/2562

  +
 • กิจกรรม การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก

  05/02/2563

  +
 • สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง

  04/02/2563

  +
 • โครงการ Asean Quiz ประจำปีการศึกษา 2562

  11/10/2562

  +
 • กิจกรรม Survivor Thinking

  13/07/2562

  +
 • กิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ : แต่งตัวอย่างไรให้ดูแพง

  18/07/2562

  +
 • กิจกรรม ลีลาศ ลีลา รุมบ้า

  11/07/2562

  +
 • กิจกรรม งานประดิษฐ์จิตอาสา : ถุงผ้าลดโลกร้อน

  11/07/2562

  +
 • กิจกรรมเข้าจังหวะนาฏศิลป์ ไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Dance)

  11/07/2562

  +
 • สุนทรียทางดนตรีไทย (Early Birds62)

  11/07/2562

  +
 • กิจกรรม สนุกกับการนำเสนองานผ่านคลิปวีดิโอ (Early Birds62)

  11/07/2562

  +
 • โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (ด้านภาษา)

  11/07/2562

  +
 • กิจกรรมการออกกำลังกายคลายกล้ามเนื้อ

  30/06/2562

  +
 • โครงการ ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย หัวข้อ พลังสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง

  11/07/2562

  +
 • โครงการนันทนาการเพื่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (Early Birds 62)

  11/07/2562

  +
 • โครงการการวางแผนการเงินเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

  27/06/2562

  +
 • โครงการปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย

  23/06/2562

  +
 • บรรยายพิเศษเรื่อง สนุกกับการถ่ายภาพ และสาธิตการใช้งานระบบการส่งงาน

  16/06/2562

  +
 • กิจกรรมนักศึกษาพบคณะ (Early Birds62)

  16/06/2562

  +
 • โครงการการปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ

  09/06/2562

  +
 • บรรยายพิเศษเรื่อง พรบ. คอมพิวเตอร์ เรื่องต้องรู้ ในยุค IT

  13/06/2562

  +
 • โครงการ ICT เพื่อชีวิตในมหาวิทยาลัย (Early Birds62)

  09/06/2562

  +
 • โครงการ Asean Quiz ประจำปีการศึกษา 2561

  24/05/2562

  +
 • วางแผนชีวิตพิชิตเงินล้าน

  06/03/2562

  +
 • โจ๊กอัจฉริยะ ประจำปีการศึกษา 2561

  16/03/2562

  +
 • Happy Math ปีการศึกษา 2561

  18/11/2561

  +
 • Designing My Life” ไขรหัสใจ Code ไหนที่ใช่เรา

  12/11/2561

  +
 • ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

  07/11/2561

  +
 • บรรยายพิเศษเรื่อง เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด

  31/10/2561

  +
 • จิตอาสาพัฒนาชุมชน

  24/10/2561

  +
 • สมาธิบำบัด

  17/10/2561

  +
 • สนุกกับการนำเสนอคลิปวีดีโอ

  03/10/2561

  +
 • บรรยายพิเศษเรื่อง อะไรคือจุดหมายในชีวิตคุณ

  11/09/2561

  +
 • โครงการ ICT เพื่อชีวิตในมหาวิทยาลัย

  19/09/2561

  +
 • กิจกรรม การสื่อสารด้วยภาษาท่าทาง

  12/09/2561

  +
 • จิตวิทยาและการสื่อสารในงานบริการ

  29/08/2561

  +
 • มอบของที่ระลึก

  05/07/2561

  +
 • เรียนรู้การเรียนแบบ e-Blended

  28/06/2561

  +
 • กิจกรรมนักศึกษาพบคณะ (Early Birds61)

  22/07/2561

  +
 • พลังความคิด : สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น (ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล)

  15/07/2561

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (นักจัดรายการวิทยุ)

  05/07/2561

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (แต่งตัวอย่างไรให้ดูแพง)

  05/07/2561

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (ดนตรีไทย)

  02/07/2561

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (รำวงมาตรฐาน)

  02/07/2561

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (งานประดิษฐ์สร้างอาชีพ)

  02/07/2561

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (อันยอง Korea เรียนเกาหลีกัน)

  05/07/2561

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (สนุกกับภาษาจีน)

  02/07/2561

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (กิจกรรม English is fun)

  02/07/2561

  +
 • ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

  12/07/2561

  +
 • พลังความคิด : พลังการเรียนรู้ (ดร.สมพล เข็มกำเหนิด)

  09/07/2561

  +
 • สมาธิบำบัด

  08/07/2561

  +
 • นันทนาการ Early Birds61 (รอบวันอาทิตย์)

  08/07/2561

  +
 • นันทนาการเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (Early Birds61)

  02/07/2561

  +
 • Happy Math (Early Birds61)

  12/06/2561

  +
 • เทคนิคการถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือ

  25/06/2561

  +
 • พรบ. คอมพิวเตอร์ เรื่องต้องรู้ ในยุค IT

  18/06/2561

  +
 • ICT เพื่อชีวิตในมหาวิทยาลัย (Early Birds61)

  18/06/2561

  +
 • คลายความเครียดด้วยตัวเอง

  17/06/2561

  +
 • สนุกกับการนำเสนองานผ่านคลิปวีดิโอ

  11/06/2561

  +
 • เรียนมหาวิทยาลัยให้ GET A

  10/06/2561

  +
 • เรียนอย่างไรให้ Get A Good Job

  10/06/2561

  +
 • Change Your Personality

  07/06/2561

  +
 • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสอบ ก.พ. (ด้านภาษาอังกฤษ)

  10/03/2561

  +
 • อบรมเตรียมความพร้อม สอบ ก.พ. (ด้านคณิตศาสตร์)

  03/03/2561

  +
 • มนุษย์ 4.0 แบบไหนที่ได้ใจองค์กร

  10/02/2561

  +
 • โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

  27/01/2561

  +
 • การวิเคราะห์การเทศน์มหาชาติ

  15/01/2561

  +
 • ธรรมศึกษา ชั้นตรี ปีการศึกษา 2560

  24/11/2560

  +
 • Asean Quiz ปีการศึกษา 2560

  22/11/2560

  +
 • เตรียมความพร้อมสู่สหกิจ

  08/11/2560

  +
 • บรรยายพิเศษในหัวข้อ ออฟฟิศซินโดรม (office syndrome)

  05/11/2560

  +
 • นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

  01/11/2560

  +
 • การวางแผนการเรียนในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560

  11/10/2560

  +
 • สนุกกับการนำเสนองานผ่านคลิป วีดิทัศน์

  24/09/2560

  +
 • พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เรื่องต้องรู้ในยุค IT

  03/09/2560

  +
 • ทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน 2560

  10/09/2560

  +
 • กิจกรรมนักศึกษาพบคณะรอบวันอาทิตย์ (Early Birds60)

  23/07/2560

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (ธรรมศึกษา)

  20/07/2560

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (งานประดิษฐ์สร้างอาชีพ : ดอกดารารัตน์)

  20/07/2560

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (แต่งตัวอย่างไรให้ดูแพง)

  20/07/2560

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (ลีลาศพาเพลิน)

  20/07/2560

  +
 • กิจกรรมนักศึกษาพบคณะรอบปกติ (Early Birds60)

  20/07/2560

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (สนุกกับภาษาจีน)

  13/07/2560

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (นาฎศิลป์ : ภาษาท่านาฎศัพท์กับการสื่อความหมายทางการแสดง)

  13/07/2560

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (กิจกรรมสุนทรียทางดนตรีไทย)

  13/07/2560

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (กิจกรรมเทคนิคการถ่ายภาพ)

  13/07/2560

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (กิจกรรม English is fun)

  13/07/2560

  +
 • โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (การนำเสนออย่างสร้างสรรค์กับนักจัดรายการวิทยุ)

  13/07/2560

  +
 • นันทนาการเพื่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (รอบวันอาทิตย์)

  02/07/2560

  +
 • นันทนาการเพื่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

  29/06/2560

  +
 • สนุกกับการนำเสนองานผ่านคลิปวีดิทัศน์

  22/06/2560

  +
 • Happy Math 2559

  05/05/2560

  +
 • Read for life

  17/03/2560

  +
 • ASEAN QUIZ

  28/04/2560

  +
 • ศรีปทุมร่วมใจปลูกป่าชายเลน ปีที่ 6

  27/04/2560

  +
 • โจ๊กอัจฉริยะ

  24/03/2560

  +
 • สู่ความสำเร็จ : ศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  25/03/2560

  +
 • เทคนิคการสร้างสรรค์ผลานทางด้านศิลปะการแสดง

  04/03/2560

  +
 • ทำบุญถวายภัตตาหารเพลในวันธรรมสวนะ ณ วัดศรีพโลทัย

  25/02/2560

  +
 • วิถีพุทธวิถีไทย

  18/02/2560

  +
 • เทคนิคง่าย ๆ ในการร้องเพลง

  21/01/2560

  +
 • ธรรมศึกษา ชั้นตรี ปีการศึกษา 2559

  18/11/2559

  +
 • ทำดีด้วยกาย

  22/11/2559

  +
 • นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

  14/09/2559

  +
 • การวางแผนการเรียนในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

  07/09/2559

  +
 • ICT เพื่อชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

  02/09/2559

  +
 • นันทนาการเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

  08/07/2559

  +
 • กิจกรรม ลีลาศพาเพลิน

  08/07/2559

  +
 • กิจกรรม การนำเสนออย่างสร้างสรรค์กับนักจัดรายการวิทยุ

  08/07/2559

  +
 • กิจกรรม เทคนิคการถ่ายภาพ

  08/07/2559

  +
 • กิจกรรม พื้นฐานการร้องเพลงที่ถูกต้อง

  08/07/2559

  +
 • กิจกรรม สุนทรียทางดนตรีไทย

  08/07/2559

  +
 • สมาธิบำบัด

  02/07/2559

  +
 • ส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง

  02/07/2559

  +
 • โครงการศรีปทุมร่วมใจปลูกป่าชายเลน ปีที่ 5

  30/06/2559

  +
 • เรื่องต้องรู้ในยุค IT

  25/06/2559

  +
 • Zentangle Art Therapy

  24/06/2559

  +
 • แนวทางการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ

  17/06/2559

  +
 • พร้อมใจสวมเสื้อเหลือง

  09/06/2559

  +
 • Asean Quiz

  12/05/2559

  +
 • จิตสาธารณะ

  01/03/2559

  +
 • โจ๊กอัจฉริยะ

  22/04/2559

  +
 • สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น

  19/03/2559

  +
 • Say Hi To Asean

  16/03/2559

  +
 • SPUC 'Read for Life'

  04/03/2559

  +
 • นำเสนอให้smart ในมาดผู้นำ

  27/02/2559

  +
 • ผ้าป่าเพื่อบูรณะองค์พระ

  20/02/2559

  +
 • ถวายพระพร "วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช"

  04/12/2558

  +
 • ทำบุญตักบาตร

  10/10/2558

  +
 • ทักษะสำคัญ สำหรับการใช้ชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

  02/10/2558

  +
 • โครงการ ICT เพื่อชีวิตในมหาวิทยาลัย

  19/09/2558

  +
 • English and Academic Remedial Course (โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและด้านวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย)

  24/09/2558

  +
 • young love รักเป็น..ปลอดภัย

  29/07/2558

  +
 • โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง

  16/07/2558

  +
 • กิจกรรมนักศึกษาพบคณะ

  11/07/2558

  +
 • English and Academic Remedial Course

  04/07/2558

  +
 • นันทนาการเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

  27/06/2558

  +
 • ประสบการณ์นี้พี่ให้น้อง

  16/05/2558

  +
 • ประกวดสุนทรพจน์

  15/05/2558

  +
 • Asean Quiz

  31/01/2558

  +
 • โครงการโจ๊กอัจฉริยะ และ รำวงมาตรฐาน

  03/04/2558

  +
 • บรรยายพิเศษหัวข้อ พัฒนาพลังจิตใต้สำนึก พิชิตการเรียนการสอน การทำงาน

  28/02/2558

  +
 • สานใยรักถักทอใจให้หนังสือ

  21/02/2558

  +
 • รำวงมาตรฐาน

  21/02/2558

  +
 • การวางแผนชีวิต : ความสำเร็จที่พิสูจน์ (หลักฐาน) ได้

  07/02/2558

  +
 • โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

  23/12/2557

  +
 • Happy Math

  27/09/2557

  +
 • บรรยายพิเศษเรื่อง การใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์

  05/09/2557

  +
 • SPUC Spelling Bee ครั้งที่ 1

  24/01/2557

  +
 • Short English Video Clips

  10/01/2557

  +
 • Chinese Skit Clip

  25/01/2557

  +
 • การแข่งขันทักษะการสะกดคำภาษาจีน ครั้งที่ 1

  25/01/2557

  +
 • กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2556

  19/02/2557

  +
 • ครูแสนดีประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

  25/01/2557

  +
 • ศรีปทุมร่วมใจปลูกป่าชายเลนปีที่ 3

  15/01/2557

  +
 • สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน

  23/11/2556

  +
 • การสื่อสารโทรคมนาคมไทย

  16/11/2556

  +
 • โครงการการวางแผนการออมเงิน

  09/11/2556

  +
 • โครงการศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ

  19/10/2556

  +
 • โครงการการวางแผนชีวิต

  02/11/2556

  +
 • โครงการก้าวไกลในเอเชีย

  07/09/2556

  +
 • โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่การทำงานเป็นทีม

  19/10/2556

  +
 • โครงการการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

  04/09/2556

  +
 • โครงการจิตวิทยาในการทำงาน

  03/07/2556

  +
 • ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  10/10/2556

  +
 • ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อน้องปี 7

  01-02-03/10/2556

  +
 • ศิลปะการพูดในงานบริการ

  04/09/2556

  +
 • รำวงมาตราน

  21/08/2556

  +
 • มารยาทไทย (การไหว้)

  08/06/2556

  +
 • ลีลาศเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

  07/08/2556

  +
 • อบรมความรู้เรื่อง นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556

  27/08/2556

  +
 • โครงการ "ชวนกันไปซื้อหนังสือ"

  19/09/2556

  +
 • การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

  17/09/2556

  +
 • ประกวดคำขวัญเรื่องรณรงค์งดสูบบุหรี่

  15/08/2556

  +
 • Happy Math 2556

  31/08/2556

  +
 • โครงการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ ประชาราษฎร์สดใส ด้วยน้ำพระราชหฤทัยในหลวง

  16/08/2556

  +
 • วันต่อต้านยาเสพติด

  26/06/2556

  +
 • โครงการวันสุนทรภู่

  26/06/2556

  +
 • ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

  04/05/2556

  +
 • โครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ

  18/01/2556

  +
 • งานสัมมนา Hong Kong International Conference Education, Psychology and Society (HKICEPS)

  14/12/2555

  +
 • โจ๊กอัฉริยะ

  21/12/2555

  +
 • โครงการการพัฒนาองค์ความรู้สู่การทำงานเป็นทีม

  20/10/2555

  +
 • โครงการการพูดเพื่อสร้างมิตรชีวิตมีสุข

  17/11/2555

  +
 • เรียนรู้ดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  08/11/2555

  +
 • โครงการนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

  21-25/08/2555

  +
 • กิจกรรมเสริมหลักสูตร "ICT เพื่อชีวิตในมหาวิทยาลัย" ประจำปีการศึกษา 2555

  16-29/06/2555

  +
 • HAPPY MATH

  31/07/2555

  +
 • ASEAN QUIZ

  31/07/2555

  +
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

  21/04/2555

  +
 • โครงการรดน้ำขอพรในวันสงกรานต์

  21/04/2555

  +
 • โครงการอนาคตการสื่อสารและโทรคมนาคม

  14/01/2555

  +
 • โจ๊กปริศนา

  23-24/12/2554

  +
 • โครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามรอยพระยุคลบาท ชาติพ้นภัย หัวข้อ พอใจเท่าที่มี ยินดีเท่าที่ได้ สลายปัญหาสังคม

  14/09/2554

  +
 • โครงการ HAPPY MATH

  31/08/2554

  +
 • โครงการศรีปทุมร่วมใจปลูกป่าชายเลน

  17/09/2554

  +
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน

  19/08/2554

  +
 • โครงการนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 2-6 ส.ค. 54

  02/08/2554

  +
 • ICT เพื่อชีวิตในมหาวิทยาลัย HUM120

  22/06/2554

  +

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน