Untitled Document
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน วิทยาเขตขอนแก่น
ชื่อเพลง ฟังเพลง / เนื้อเพลง Download
1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (3:25 นาที)
เพลง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คำร้อง ดร.บุษบา ชัยจินดา
ทำนอง พนเทพ สุวรรณบุณย์
จังหวะ วอลซ์

เห็นทิวไม้งามต้นปาล์มไสว
ถิ่นรวมวิชากว้างไกล
***เหมือนดังดอกบัวเบิกบานสดใส
ชื่อเสียงขจรขจาย ศรีปทุม

ขอเทิดผืนไทยหยิ่งในศักดิ์ศรี
ด้วยรักภักดีมิมีคลาย
**ผองเราน้องพี่ผูกพันมั่นหมาย
ดั่งสายเลือดเดียวกันมั่นคง

*เรียนรู้บูชาไม่ลืมคุณแหล่งเรียนมา
ดุจบิดรมารดาห่วงใยหาใดเปรียบปาน
ดวงใจเราสีเดียวกัน
ผูกพันชีวา ฟ้า-ชมพู
ซ้ำ (*, **, ***)

Download
2. ลูกศรีปทุม (2:56 นาที)
เพลง ลูกศรีปทุม

*อยู่กับดอกบัว จะกลัวสิ่งใดเล่า
อยู่ใต้ร่มเงา ความดีเรื่อยมา
อยู่ใต้เงาจันทร์ ฉันฝันไปว่า
สักวันหรอกหนา คงจะโชคดี

**อยู่ใต้บัวคุ้ม ศรีปทุม งามเด่น
สดชื่นร่มเย็น หัวใจเปรมปรีดิ์
ชมพู-ฟ้าใส พวกเราน้องพี่
รักสามัคคี และมีน้ำใจ

***เราสู้ไม่ถอย ถึงจะน้อย หัวใจยิ่งใหญ่
เราคิดได้ ทำได้ แก้ปัญหาได้ คือหัวใจ ลูกศรีปทุม
อยากให้โลกเขารับรู้ ว่าเราคือ ลูกเทพไท
ให้ชื่อเสียงเกียรติก้อง ขจรไกล ลูกศรีปทุม ยิ่งใหญ่ลือชา
ลูกศรีปทุม ยิ่งใหญ่ลือชา
ซ้ำ (*, **, ***)

Download
3. บัวเบิกบาน (4:011 นาที)
เพลง บัวเบิกบาน
คำร้อง-ทำนอง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร
จังหวะ วอลซ์

ศรีปทุม...แดนนี้ที่หมาย
มุ่งมั่น ใจกายใฝ่รู้
แหล่งศึกษา แดนฟ้าชมพู
ขอต้อนรับผู้...รักดี

ศรีปทุม...แดนนี้ที่หวัง
มีทุกอย่าง ด้วยเกียรติศักดิ์ศรี
ด้วยดวงใจ พร้อมในวันนี้
เหมือนดังน้องพี่ สายใย

*บัวบาน...เบิกบานสมภูมิ
บัวตูม...เต่งตูมสดใส
รอวันบานสวย ด้วยความภูมิใจ
สมค่าแห่งไทย ใฝ่หา...

**ศรีปทุม...แดนนี้ที่รัก
จงประจักษ์ มั่นใจเถิดหนา
ชาวฟ้าชมพู เคียงคู่ศรัทธา
ทุกวันเวลาไม่เสื่อมคลาย
ซ้ำ (*, **)

Download
4. ดาว-เดือน (3:11 นาที)
เพลง ดาว-เดือน
คำร้อง-ทำนอง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร
จังหวะ บิกิน

ดาวเดือนเด่นเดือนเด่นดาว
ส่องแวววับวาวพริ้งพราวเฉิดฉัน
ศรีปทุมหนุ่มสาว มุ่งมั่น
ด้วยรักผูกพัน สถาบันก้าวไกล

ดาวเดือนเด่นตาน่าชม
ทั่วในสังคมนิยมฝันใฝ่
ศรีปทุมหนุ่มสาวสดใส
เป็นขวัญแห่งใจ สายใยชื่นชู

แสนงามสมนามสมค่า
เด่นดารา แดนฟ้าชมพู
เหมือนบัวบาน เบิกบานก้านชู
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คู่ควรคู่ขวัญ

ดาวเดือนติดเตือนใจจำ
เพียบพร้อมน้อมนำ เหลือคำรำพัน
ศรีปทุมหนุ่มสาวสร้างสรรค์
ชีวิตชีวัน สถาบันด้วยใจ

Download
5. มาร์ชกีฬาศรีปทุม (2:22 นาที)
เพลง มาร์ชกีฬาศรีปทุม
คำร้อง-ทำนอง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร
จังหวะ บิกิน

สู้ด้วยใจ ด้วยเกียรตินักกีฬา
ด้วยศรัทธา ศรีปทุมยิ่งใหญ่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งกายใจ
รวมชิงชัยผองเราเข้าประชัน

สมัครสมานหาญกล้าสามัคคี
ด้วยศักดิ์ศรีด้วยใจหมายมั่น
ไม่หวั่นไหวใจสู้รู้ทั่วกัน
ร่วมแรงแข่งขันฟันฝ่าชิงชัย

*การกีฬา...ฟ้าชมพูไม่เคยระย่อ
ไม่เคยรีรอ ศรีปทุมสู้ด้วยใจ
เลื่องชื่อลือชา ฟ้าชมพูยิ่งใหญ่
จับมือกันไว้เป็นหนึ่งเดียว

**ร่วมใจกันสรรค์สร้างนักกีฬา
ด้วยศรัทธา จริงใจยึดเหนี่ยว
ด้วยพลังแน่นหนักรักกลมเกลียว
ผูกพันแน่นเหนียว เพื่อนำชัยให้ศรีปทุม
ซ้ำ (*, **)

Download
6. มาร์ชศรีปทุม (2:22 นาที)
เพลง มาร์ชศรีปทุม
คำร้อง-ทำนอง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร
จังหวะ บิกิน

ประสานใจ สายใยน้องพี่
สืบประเพณี ศรีปทุมรากฐาน
แหล่งรวมศึกษา สูงค่าวิชาการ
ดังดอกบัวบาน ลือระบิลถิ่นนี้

ผองพวกเรา ชาวสีฟ้าชมพู
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เชิดชูศักดิ์ศรี
ร่มเย็นแจ่มใส น้ำใจไมตรี
คงคู่ความดี ศรีปทุมเทิดทูน

*ปัญญา...กว้างไกลคิดอ่าน
เชี่ยวชาญ...ผลงานสมบูรณ์
เบิกบาน...ดั่งบัวรับอรุณ
คุณธรรม...นำทางสร้างสรรค์

**ศรีปทุม คือความภูมิใจ
จับมือกันไว้ ก้าวไกลสู่ฝัน
สมัครสมาน สัญญาสถาบัน
เป็นหนึ่งเดียวกัน นิจนิรันดร์ศรีปทุม
ซ้ำ (*, **)

Download
7. ร่มปาล์ม (2:32 นาที)
เพลง ร่มปาล์ม
คำร้อง-ทำนอง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร
จังหวะ แทงโก้

ร่มรื่นตื่นตาเร้าใจ
กิ่งปาล์มโบกไกวเอนล้อลม
ไหวหวาม งามจับตาน่าชม
รักภิรมย์ เริงรื่นใจ

แหล่งรวมคนดีศรีปทุม
หนุ่มเดินเพลินสาวพราวพิไล
แย้มยิ้มเยือนสุขสันต์ฝันไกล
เหมือนดังใจต้องมนต์

*ร่มปาล์ม...
ฟ้างามทุกยามได้เยือนเยี่ยมยล
เพลินใจยามพิศ จอดจิตสุขล้น
ลืมทุกสิ่งกังวล พ้นฤดี

**ร่มปาล์มงามตาฟ้าชมพู
ชื่นชูสดใสแดนไหนมี
สวยสรรค์พันผูกใจทวี
ร่มปาล์มนี้ศรีปทุม
ซ้ำ (*, **)

Download
8. ลาแล้วศรีปทุม (3:43 นาที)
(เพลงบรรเลง เปิดเฉพาะงานรับปริญญาเท่านั้น)

เพลง ลาแล้วศรีปทุม
คำร้อง-ทำนอง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร
จังหวะ โบเลโร่

จำใจจากลาแดนฟ้าชมพู
แดนที่เคยได้อยู่ ดูกว้างใหญ่รักใคร่ผูกพัน
ศรีปทุมดั่งปทุมที่งามเฉิดฉัน
พร้อมจะบานสร้างสรรค์ ไม่มีสิ่งอื่นใดแปดเปื้อน

จำใจจากลาลาแล้วถิ่นปาล์ม
แดนที่ใจงดงาม รักทุกยามที่ได้มาเยือน
หมดจดสดใส น้ำใจจากครูหมู่เพื่อน
ฝังจำติดใจเตือน ไม่ลบเลือนหมองมัว

*ศรีปทุม...ศรีแห่งนามพระราชทาน
เปรียบดังวิชาการ จักเบิกบานเหมือนเช่นดอกบัว
แสนสุดอาลัย จากไปไกลก็เพียงแต่ตัว
ทุกเขตแดนรอบรั้ว ยังจำมั่นสักวันจะมา

**จำใจจากลาแดนฟ้าชมพู
สถาบันเคยอยู่ รู้ทุกสิ่งที่ได้ศึกษา
ศรีปทุมหนุ่มและสาว จักพราวเพริศฟ้า
งามเด่นเป็นศรีสง่า สมเจตนาชาวฟ้าชมพู
ซ้ำ (*, **)

Download
     
 
Untitled Document
  ประวัติมหาวิทยาลัย
  ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
  รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี
  คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย
  คณะผู้บริหาร
  สัญลักษณ์ประจำสถาบัน
  เพลงประจำสถาบัน
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน และพันธกิจ
  ดาวน์โหลด โลโก้ / ฟอนต์
  เบอร์โทรภายใน
  แผนที่มหาวิทยาลัย
  แนะนำมหาวิทยาลัย
   
   

Untitled Document
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-146-123 โทรสาร 038-146-011 e-Mail spuc@chonburi.spu.ac.th