สมัครเรียน 038-146-123

#Dek65 ที่ส่งรูปถ่ายทำบัตรนักศึกษารอบที่ 1 รับบัตรและสมุดบัญชีได้ที่...#Dek65 ที่ส่งรูปถ่ายทำบัตรนักศึกษารอบที่ 1 รับบัตรและสมุดบัญชีได้ที่...
ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
วันที่ 6,8,9 ตุลาคม 2565
09.00-15.10 น.

โดยแต่ละวันจะมีรอบให้เลือก 5 รอบ
ขอให้นักศึกษาลงชื่อจองรอบในการรับบัตรได้ที่
ลงทะเบียนจองวัน-เวลารับบัตร ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรรอบที่ 1

หมายเหตุ
1.เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการณ์ป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ขอให้นักศึกษามาตามรอบที่เลือกไว้
2.หากไม่มารับบัตรตามวันที่กำหนด สามารถไปรับได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขานิคมอมตะนคร ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 (หลังจากนี้บัตรจะถูกทำลาย)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line : @comservice
หรือ คลิ้ก
และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/ictspuchon