สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี จัดกิจกรรม Logistics Innovation Dayโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี จัดกิจกรรม Logistics Innovation Day โครงการกิจกรรม LSC-Talk (การพัฒนาผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา)
ช่วงเช้า : เวลา 09.00 - 12.00 น.การบรรยายหัวข้อ : ทรัพย์สินทางปัญญาและการเขียนคำขอสิทธิบัตร วิทยากร คุณประทีป โฉมแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ โดยวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

โครงการกิจกรรม LSC Start Up ลงมือจริง รายได้จริง ช่วงบ่าย : เวลา 13.00 - 16.00 น. แข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ "อุปกรณ์เจาะกะลามะพร้าว" ของนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 256 ณ ห้องประชุมศรีลินี อาคาร3 ชั้น12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.chonburi.spu.ac.th/logistics

สอบถามเพิ่มเติม : -

Date : 23 พ.ย. 2565