สมัครเรียน 038-146-123

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.30-16.30 น.
*รับแบบฟอร์มใบสมัครและส่งเอกสารประกอบ ณ สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ตัวอย่างการเขียนแบบรายงานตัว

สอบถามเพิ่มเติม : 038-146123 ต่อ 3110

Date : 23 ก.พ. 2566