activity

ข่าว-กิจกรรม

News & Activity


 • โครงการเสริมสร้างนักออกแบบบรรจุภัณฑ์มืออาชีพเพื่อธุรกิจในยุค 4.0

  16/03/2561

  +
 • การแข่งขันนำเสนอแนวคิด ครั้งที่ 10 ความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม ในมุมมอง 3 มิติ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

  02/02/2559

  +
 • โครงการ Best of Logistics Project Award

  24/08/2558

  +
 • การบันทึกเทปให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจ สังคม และการเงิน

  13/08/2557

  +
 • ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาฝึกสหกิจประจำปีการศึกษา 2557

  07/08/2557

  +
 • การบรรยายเรื่อง จริยธรรมผู้ประกอบการ และ การคุ้มครองผู้บริโภค

  26/06/2557

  +
 • โครงการ พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปี 2557

  14/06/2557

  +
 • กลยุทธ์กรจัดการการบริหารเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

  06/07/2557

  +
 • วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์

  18/07/2557

  +
 • แข่งขันนำเสนอแนวคิด ทำอย่างไรให้ไทยเป็น HUBของอุตสาหกรรมโคมนมไทย ในเทศกาลโคนมแห่งชาติ

  22/01/2557

  +
 • โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และบายศรีสู่ขวัญคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2556

  21/12/2556

  +
 • ศิษย์เก่าเล่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน

  12/12/2556

  +
 • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เดินทางไปร่วมพิธีมอบรางวัล Trip & Treat Audition

  29/10/2556

  +
 • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

  08/10/2556

  +
 • คณะบริหารธุรกิจ จัดงาน"ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา" ประจำปีการศึกษาที่ 1/56

  08/09/2556

  +
 • hr day party 3 Feb 2013

  03/02/2556

  +
 • LSM แข่งขันทางวิชาการและกองเชียร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  27/01/2556

  +
 • พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555

  24/01/2556

  +
 • LSM Visit Warehouse

  21/01/2556

  +
 • โครงการ LSM Cooperative Education Day

  10/01/2556

  +
 • HR สืบสานศิลปวัฒนธรรม ตอนนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

  13/12/2555

  +
 • ทำบุญคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2555

  23/12/2555

  +
 • lsm Talk สู่ AEc

  29/11/2555

  +
 • HR กับการสรรหาและคัดเลือก

  22/11/2555

  +
 • โครงการ LSM visit Seaport

  05/11/2555

  +
 • ดร.ปาริชาติ คุณปลื้มและบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

  05/10/2555

  +
 • โครงการ MKT...เยี่ยมชมธุรกิจ

  06/09/2555

  +
 • LSM Visit Thailand International Logistics Fair 2012

  21/09/2555

  +
 • บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาคณะสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 “กรกช เกมส์”

  06/09/2555

  +
 • IMG ท่องเครืออายิโนะ โมะโต๊ะ

  23/08/2555

  +
 • IMG เจาะลึกเครือเจริญโภคภัณฑ์

  06/09/2555

  +
 • คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วม"พิธีประสาทปริญญาบัตร" รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2554

  19/08/2555

  +
 • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลชมเชย โครงการท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว Green Heart 3

  21/08/2555

  +
 • ชมรม Learning Society Club: LSC มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

  06/08/2555

  +
 • คณะบริหารธุรกิจร่วมงาน"รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม" ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555

  18/07/2555

  +
 • นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 55 สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  09/07/2555

  +
 • การปฐมนิเทศและรับน้องใหม่สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2555

  17/06/2555

  +
 • บริการวิชาการสู่ชุมชน OTOP

  01/06/2554

  +
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา(2012 SPUC Nattonal Conference Research and Creative Solutions for Development)

  04/05/2555

  +
 • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย โครงการ Green Heart Season 3 “ท่องเที่ยวด้วยความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ”

  20/04/2555

  +
 • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้ารอบการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษา ในงาน"นมัสการพระพุทธสิหิงค์ ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2555"

  11/04/2555

  +
 • HR สืบสานศิลปอาหารไทย

  23-24/12/2554

  +
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (EARLY BIRD) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

  13/03/2555

  +
 • โครงการ “Open House การขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่4”

  28/02/2555

  +
 • Hr บริการชุมชน ตอน ชุมชนดีชีวีเป็นสุข

  01/08- 26/09 2554

  +
 • นักศึกษาสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ได้รับรางวัลดีเด่นประจำภาค ร่วมศึกษาดูงานโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

  12/02/2555

  +
 • LSC job hunting

  19/01/2555

  +
 • ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญครั้งที่ 2/2554

  26/01/2555

  +
 • โครงการ LSC Talk

  26/01/2555

  +
 • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ได้รับรางวัลดีเด่นประจำภาค(ตะวันออก ตะวันตก ภาคกลางและเขตปริมณฑล) ในโครงการ"กรุงไทยต้นกล้าสีขาว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  18/01/2555

  +
 • HR สืบสานศิลปไทย ตอนนิทรรศรัตนโกสินทร์

  12/01/2555

  +
 • โครงการ LSC Green Society

  22/12/2554

  +
 • LSC BOI FAIR 2011

  09/01/2555

  +
 • LSC Cooperative Education day

  22/12/2554

  +
 • โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย ปี 2553

  28/11/2554

  +
 • บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

  24/11/2554

  +
 • นักศึกษาสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมโครงการ LSC volunteer spirit

  17/11/2554

  +
 • นักศึกษาสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ได้ผ่านเข้าสอง 37 ทีมสุดท้าย ในการประกวดโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

  17/10/2554

  +
 • นักศึกษาสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ได้ผ่านเข้า 37 ทีมสุดท้าย ในการประกวดโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

  11/10/2554

  +
 • นักศึกษาสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ได้รับราง วัลชมเชย Green Logistics Contest 2011

  23/09/2554

  +
 • โครงการ thailand research expo 2011

  29/08/2554

  +
 • กลยุทธการวางแผนการผลิตในโรงงาน สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

  08/09/2554

  +
 • บรรยากาศพิธีปัจฉิมนิเทศคณะบริหารธุรกิจ

  03/09/2554

  +
 • โครงการเรียนรู้สังคมในการทำงาน ชมรม Learning Society Club: LSC

  01/09/2554

  +
 • โครงการ "กรุงไทยต้นกล้าสีขาว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554"

  27/08/2554

  +
 • โครงการ เยาวชนท่องเที่ยว หัวใจสีเขียว GREEN HEART

  25/08/2554

  +
 • โครงการร่วมปล่อยปลา กับชมรมพุทธศาสตร์สากลแห่งประเทศไทย

  25/08/2554

  +
 • โครงการศึกษาดูงาน LSC Visit Seaport & Warehouse

  22/08/2554

  +
 • HR สู่การแข่งขัน กล้าใหม่ใฝ่รู้

  11-14 สิงหาคม 2554

  +
 • นิเทศงานสหกิจศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  7-21 กรกรฎาคม 2554

  +
 • นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  28/07/2554

  +
 • สหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

  06/07/2554

  +
 • นักศึกษาสาขาลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่น 5 ปี 1 เตรียมพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554

  29/06/2554

  +
 • สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดอบรมพบผู้เชี่ยวชาญบริหารการขนส่ง เรื่อง “เอกสารการขนส่ง นำเข้า ส่งออก”

  19/05/2554

  +
 • นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้เดินทางไปศึกษาดูงานคลังสินค้าแบบส่งผ่านCEVA Logistics (Thailand) Ltd. บริษัทโอสถสภา

  18/05/2554

  +
 • แข่งขันกีฬารวมพลน้องพี่ศรีปทุม ครั้งที่ 7" ระหว่างชลบุรี กับ บางเขน

  12/05/2554

  +
 • คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 9

  02/05/2554

  +
 • ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการเรียนที่2/2553(เพิ่มเติมช่วงนักศึกษารับใบประกาศ)

  20/01/2554

  +
 • เรียนรู้ประสบการณ์งานจัดซื้อจัดหาและการจัดซื้ออย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

  18/01/2554

  +
 • สืบสานประเพณีสงกรานต์

  08/04/2554

  +
 • โครงการรับรองคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน(4ปี)

  07/04/2554

  +
 • โครงการรับรองคณะกรรมการตรวจหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ ณ ศูนย์แหลมฉบัง

  03/04/2554

  +
 • นักศึกษาสาขาลอจิสติกส์และโซ่อุปทานเข้าฟังการบรรยายเรื่อง INcoterms 2010

  23/03/2554

  +
 • สำนักงานยุคใหม่

  17/02/2554

  +
 • ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

  11/01/2554

  +
 • ศึกษาดูงานสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  18/01/2554

  +
 • โครงการศึกษาดูงานสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  17/01/2554

  +
 • ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการเรียนที่2/2553

  20/01/2554

  +
 • วันศิลปวัฒนธรรม

  24-25/12/2553

  +
 • รวมพลคนบริหาร ครั้งที่ 2

  18/12/2553

  +
 • บุคลิกดี...มีชัย

  17/12/2553

  +
 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการธุรกิจในสภาวะที่ผันผวน

  16 พ.ย. 2553

  +
 • ทัศนศึกษา

  23-26 ตุลาคม 2553

  +
 • ดูงาน Thailand International Logistics Fair 2010

  10/10/2553

  +
 • พิธีปิด โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC) คณะบริหารธุรกิจ

  08/10/2553

  +
 • โครงการสัมมนาและนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ

  01/10/2553

  +
 • วันกีฬาคณะและ โครงการกายพร้อม...ใจพร้อม

  17-26/08/2553

  +
 • บริหารธุรกิจกับโครงการปลูกป่านิเวศน์ จัดโดย บรษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

  29/08/2553

  +
 • โครงการปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2553

  04/09/2553

  +
 • โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาวประจำปีการศึกษา2553

  28-29/08/2553

  +
 • สาขาการตลาดจัด Event Marketing Scopy I แข่งขัน

  09/09/2553

  +
 • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดคำขวัญเกี่ยวกับจิตสำนึก

  03/09/2553

  +
 • นิเทศสหกิจศึกษาและโครงการ pre-coop

  05/08/2553

  +
 • เปิดโลกงานวิจัย

  26/08/2553

  +
 • โครงการศึกษาดูงานคุณภาพชีวิตในการทำงาน

  26/08/2553

  +
 • โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้

  18/08/2553

  +
 • ศึกษาดูงาน OTOP Midyear 2010

  25/08/2553

  +
 • คณะบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาและคัดเลือกผลงาน OTOP เพื่อแสดงที่อินเดียและจีน

  27/08/2553

  +
 • คณะบริหารธุรกิจ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท สยามแม็คโคร

  13/07/2553

  +
 • รับน้องคณะบริหารธุรกิจ

  08/07/2553

  +
 • บริษัท Logistics2Day เข้าพบรองคณบดีบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

  07/07/2553

  +
 • ประชุมผู้นำนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ

  02/07/2553

  +
 • อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ และผู้นำนักศึกษาเข้าสัมมนาไมซ์ไทยเข้มแข็ง creative MICE พลิกฟื้นเศรษฐกิจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์

  01/07/2553

  +
 • คณะบริหารธุรกิจ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสร้างจิตใจผู้ให้

  25/06/2553

  +
 • กิจกรรมนันทนาการ เพื่อสานสัมพันธ์น้องพี่

  30/06/2553

  +
 • กิจกรรมจัดพาน เพื่องานไหว้ครู

  30/06/2553

  +
 • การเตรียมความพร้อม เพื่อการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

  24/06/2553

  +
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ช่วง เที่ยงและแยกคณะบ่าย

  04/06/2553

  +
 • ปฐมนิเทศนักศึกษา 2553

  04/06/2553

  +
 • สัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

  07/04/2553

  +
 • ปฐมนิเทศนักศึกษา early bird

  19/03/2553

  +
 • ดูงาน โครงการ NEC

  26/03/2553

  +
 • โครงการหนังสือ มือสอง

  ตลอดเทอม 1/2552

  +
 • รณรงค์เมาไม่ขับภายนอกมหาวิทยาลัย

  26/12/2552

  +
 • ภาพบรรยากาศนักศึกษานำเสนอการไปดูงานกลุ่มย่อย วิชา การจัดการลอจิสติกส์

  16/02/2553

  +
 • ปันน้ำใจสู่บ้านการุณยเวศน์

  15/02/2553

  +
 • เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

  07/02/2553

  +
 • จิตดี คิดดี มีสุข

  07/01/2553

  +
 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ

  28/01/2553

  +
 • ปัจฉิมนิเทศประจำภาคการเรียนที่2/2552

  28/01/2553

  +
 • สนุกกับ 5 ส. ด้วยการเสริมกล้าพันธุ์จริยธรรมของชาวอุตสาหกรรม

  30/01/2553

  +
 • รณรงค์เมาไม่ขับภายในมหาวิทยาลัย

  26/12/2552

  +
 • เยี่ยมสถานประกอบการประกอบรายงานประจำวิชา

  ภาคเรียนที่1/2552

  +
 • การแข่งขันทางวิชาการ Green Logistics 2009

  11/09/2552

  +
 • ดูงาน Thailand International Logistics Fair 2009

  10/09/2552

  +
 • ศึกษาดูงานการบริหารทีมงานและศิลปวัฒนธรรม

  5-7 ตุลาคม 2552

  +
 • วันแม่ บอกรักแม่ด้วยใบไม้

  4 สิงหาคม 2552

  +
 • ศึกษาดูงานคุณภาพชีวิตการทำงาน

  28/10/2552

  +
 • วันของพี่เลี้ยงอาสา

  17/09/2552

  +
 • เยี่ยมชมดูงาน เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Free Zone) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  17/09/2552

  +

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน