news_detail

ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


บริหารคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

enlightenedสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ผนึกกำลัง สาขาการตลาดดิจิทัลenlightened
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น 2562

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน