news_detail

ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาชุชน จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปลายผ้าพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาชุชน จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย ครีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 9 ราย รวม 17 ชิ้นงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย เพื่อพื้นฟูมรดกงานศิลป์ล่ำค่าของแผ่นดินไทยอย่างแท้จริง ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระองค์ทรงต่อยอดมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์ เรื่องราวประจำภูมิภาค ความโดดเด่นของผ้าลายขอไม่เพียงเฉพาะลวดลายสีสันสวยคุณสมบัติพิเศษอีกหลากหลายประการยังมีเสน่ห์ชวนหลงไหลรวมไปถึงการรังสรรค์ถักทอเรื่องราวและสามารถสร้างสรรค์เรียงร้อยพัฒนาต่อยอด ในกระบวนการวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ผ้าไทยใส่ให้สนุก คือความสุขที่ได้เลือก ใช้ศิลปะ หัดถกรรมของจังหวัดชลบุรีมาประยุกต์ และเพื่อเพิ่มรายได้และยังส่งเสริมกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาสอีกด้วย

เอกสารแนบ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน