นักศึกษาโลจิสติกส์ศรีปทุม ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program รุ่น 55
สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาโลจิสติกส์ศรีปทุม ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program รุ่น 55


1702363743B1.png

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ (น้องน้ำหนาว) นางสาวสิตานันท์ กฤษนาม นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 คน จากตัวแทนทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ 'Leadership Development Program' รุ่น 55 ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตและนักศึกษา วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2566 โรงแรม The Pine Resort จัดโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

#LDP55 #CPALL #SPU #LSC #โลจิสติกส์ศรีปทุม #LDP #LeadershipDevelopmentProgram #โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี