สมัครเรียน 038-146-123

อบรมให้ความรู้เรื่อง "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิโก


A843116-P1010041_resize.jpg

โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีราชา ให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เม็กซิโก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภัย และให้ความรู้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ชั้น 12 ห้องประชุมศรีลินี อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ / 1 พ.ค. 2552