โดย : ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
วันที่ : 2 พ.ค. 2552
สถานที่ : ชั้น 12 ห้อง ศรีลินี อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
" /> โดย : ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
วันที่ : 2 พ.ค. 2552
สถานที่ : ชั้น 12 ห้อง ศรีลินี อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
"/>
สมัครเรียน 038-146-123

"เทคนิคการสร้างความประทับใจในการให้บริการ (CRM) "


A849117-P1010216_resize.jpg

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรม"เทคนิคการสร้างความประทับใจในการให้บริการ (CRM) "
โดย : ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
วันที่ : 2 พ.ค. 2552
สถานที่ : ชั้น 12 ห้อง ศรีลินี อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์