" />

"/>
สมัครเรียน 038-146-123

การซ้อมดับเพลิงในอาคารสูง


A855120-P1010993_resize.jpg

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดอบรม "การซ้อมดับเพลิงในอาคารสูง" โดยคณะวิทยากร จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชลบุรี ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2552