สมัครเรียน 038-146-123

โครงการเสริมสร้างนักออกแบบบรรจุภัณฑ์มืออาชีพเพื่อธุรกิจในยุค 4.0


38429-20180318-55402-48.jpg

คณะบริหารธุรกิจร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จัดโครงการเสริมสร้างนักออกแบบบรรจุภัณฑ์มืออาชีพเพื่อธุรกิจในยุค 4.0 ให้กับนักศึกษาและผู้ประกอบการ ในวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561