สมัครเรียน 038-146-123

คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานด้าน IT ณ บริษัท SCG สำนักงานใหญ่


38551-20180503-35656-65.jpg

ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานด้าน IT ณ บริษัท SCG สำนักงานใหญ่