สมัครเรียน 038-146-123

กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ"


1539914619002.jpg

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ.วัดศรีพโลทัย ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ให้ทางวัดและประชาชนใช้ในการทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2561