สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็นเลซองงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่ 4 (The 4th International & Thai Martial Arts Games and Festival)


155443691153628889_2265537320135157_5289369692379545600_n.jpg

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 8 คน ได้รับคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่เลซองในมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่ 4 (The 4th International & Thai Martial Arts Games and Festival) ระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2562 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ การข่งขันครั้งนี้จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมครูมวยไทย กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า MBK Center โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส และโรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์