สมัครเรียน 038-146-123

Freshy Day 2019


157009180670607023_2118611301578596_8476128958067245056_o.jpg

คัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตัวแทนคณะเพื่อเข้าร่วมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ชั้น 2 ห้องประชุมยิมเนเซียม อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 6 )