สมัครเรียน 038-146-123

นิเทศจิตอาสา...เก็บขยะชายหาดบางแสน


15740840161 (62).jpg

กิจกรรมนิเทศจิตอาสา... ขอเชิญชวน น้องๆนักศึกษา บุคลากร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะชายหาดบางแสน
📆วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เริ่มกิจกรรมเวลา 16.30 น.
พบกันบริเวณศาลเจ้าพ่อแสน
🗑ขอให้ทุกท่านเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกิจกรรมมาด้วย
❌กิจกรรมนี้งดใช้ถุงดำนะคะ มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ