สมัครเรียน 038-146-123

คณะศิลปศาสตร์ได้เข้าพบ ผอ.โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”


157411757309.jpg

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์มนตรี พลเยี่ยม รองคณบดี และ อาจารย์ชนฐิตา ภูวรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจได้เข้าพบกับอาจารย์อรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอตะกั่วป่า เพื่อแนะนำหลักสูตรและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี และได้หารือเบื้องต้นการจัดอบรมและจัดสอบ TOEIC ให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน