โลจิสติกส์ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมนำเสนอโครงการยุวชนสร้างชาติ ต่อท่านนายกรัฐมนตรี
#เรียนโลจิสติกส์
#เรียนจากประสบการณ์จริง
#ประยุกต์ได้ในทุกธุรกิจอุตสาหกรรม
"/>
สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมนำเสนอโครงการยุวชนสร้างชาติ ต่อท่านนายกรัฐมนตรี


1578973355ws_Simple_Clean_Orange_Background_1440x900.png

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงานพิธีเปิดตัวโครงการยุวชนสร้างชาติ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมให้โอวาทนักศึกษาที่เข้าร่วมจากโครงการยุวชนสร้างชาติ 500 คน จาก 7 มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น 1 ใน 7 สถาบันการศึกษาของประเทศ และเป็นหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ได้เข้าร่วมในโครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำนักศึกษาและคณาจารย์ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเรียนรู้เชิงพื้นที่ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายที่เห็นผลเป็นรูปธรรม และจะเป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่สำหรับนักศึกษา จะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และปฎิบัติงานจริงในพื้นที่ พร้อมกับมีอาจารย์เป็นโค้ช (Community Based Learning) สร้างนักศึกษาให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม นำนวัตกรรมสู่สังคมต่อไป

ทั้งนี้หนึ่งในโครงการที่นำเสนอมีทีมนักศึกษจากวิทยาเขตชลบุรีร่วมโครงการได้แก่ นายภานุ จันทร์หอม นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นายวิศรุต พันธุ์วิไล นักศึกษาคณะบัญชี และมีอาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ซึ่งเป็นโครงที่ประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านโลจิสติกส์แบบลีนและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้


#เรียนโลจิสติกส์
#เรียนจากประสบการณ์จริง
#ประยุกต์ได้ในทุกธุรกิจอุตสาหกรรม