นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับโอกาสสำคัญในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศจัดแสดงผลงานในนามกลุ่มยุวชนสร้างชาติและขึ้นเวทีร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวง อว.ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ในงาน Youth Startup Fund
สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับโอกาสสำคัญในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศจัดแสดงผลงานในนามกลุ่มยุวชนสร้างชาติและขึ้นเวทีร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวง อว.ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ในงาน Youth Startup Fund


158270890001.png

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับโอกาสสำคัญในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศจัดแสดงผลงานในนามกลุ่มยุวชนสร้างชาติและขึ้นเวทีร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวง อว.ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ในงาน Youth Startup Fund ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ

ลิลลี่ - นส.ชวลัน อรรถสุวรรณ (นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ) และ หนึ่ง - นายภานุ จันทร์หอม (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตชลบุรี) ขึ้นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจกรรม “Special Exclusive Mentor by Minister กรณีศึกษา Youth Startup ทัศนวิจารณ์’ ณ The Theatre โรงละครสยามพิฆเนศชั้น7 Siamsquare1

#LogisticsSPU
#โลจิสติกส์ศรีปทุม