สมัครเรียน 038-146-123

บรรยายพิเศษหัวข้อ แต่งหน้าอย่างไรให้สมวัย


15990206413.jpg

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดกิจกรรมในวิชา HUM125 มนุษย์กับสุนทรียศาสตร์ นำโดย อาจารย์วราพร บัวคลี่ ผู้สอนในวิชาจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แต่งหน้าอย่างไรให้สมวัย” วิทยากรโดย คุณกฤศ แสงเพ็ญ ผู้คร่ำหวอดในวงการแต่งหน้า มาให้ความรู้กับน้องๆ ถึงวิธีการแต่งหน้าที่เหมาะสมกับวัยและถูกกาลเทศะ พอเรารู้ถึงวิธีการ ขั้นตอน การแต่งหน้าแล้ว ก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสวยอย่างสมวัยนั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเลยทีเดียว