สมัครเรียน 038-146-123

ผศ.ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรีได้รับเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"


1621673071S__22708236.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" (ผ้าผืน) ภายใต้โครงการสืบสานและต่อยอด "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้สนใจส่งผ้าผืน "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เข้าร่วมประกวด จำนวน 13 ราย รวม 17 ชิ้นงาน โดยโครงการนี้สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปณิธานสืบสานแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาการทอผ้าไทย ทรงได้ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน พร้อมด้วยประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ อีกทั้งทรงได้ประทานพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สะท้อนถึงความสุขในการเลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน รวมทั้งส่งเสริม กระตุ้น การสวมใส่ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส เกิดการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564