สมัครเรียน 038-146-123

สุดปัง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้าทุนการศึกษาประเภทที่ 1: Full Scholarship โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลค่า 30,000 บาท


16232163709FACF99E-AC5D-4A36-B968-EBE48FAB8217.jpeg

ส้มโอ นางสาว ไกรอร เจริญสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้าทุนการศึกษาประเภทที่ 1: Full Scholarship โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ และ Chatbot เพื่อธุรกิจออนไลน์(Coder Camp - Web & Chatbot for Online Business)(หลักสูตร 3 เดือน) รุ่นที่ 1
ทั้งนี้ โครงการ Chevron Enjoy Science ระยะที่สอง ได้ริเริ่ม STEM Career Academies ในประเทศไทย เพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายสู่โลกแห่งอาชีพ โดยสร้างชุมชนการเรียนรู้ขนาดเล็กในโรงเรียนมัธยมศึกษา และมีกรอบการดำเนินงานโดยเน้นไปที่สายงานด้านสุขภาพ เทคโนโลยี การเกษตร และการสอน