สมัครเรียน 038-146-123

ม.ศรีปทุม ชลบุรี โชว์ไอเดียเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ 3 ปีซ้อน การแข่งขัน โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย


1623217396A850F9BB-2704-4710-AF11-3952C59F2015.jpeg

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นายเจตน์สฤษฎ์ โชติภูมินันท์ ,นายภาณุวัฒน์ มณีรัตน์ ,นางสาวอัยยรัตน์ ชำนิ นักศึกษาสาขาการตลาดดิจิทัล , นายสัญวัฒน์ วิวรรธนะพงศ์ และนายบุลเสฎฐ์ จิรฐาบุรพล นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ร่วมมือกันทำผลงานจนคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันแม็คโคร มิตรแท้โชห่วย ในกิจกรรม ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก ภายใต้ "โครงการแม็คโคร มิตรแท้โชห่วย" ซึ่งน้องๆนักศึกษาได้เข้าร่วมทำกิจกรรมที่ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก และร่วมกันให้ความช่วยเหลือ พัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพร้านค้าปลีกไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรม จัดโดย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่าดาและดร.ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษา