สมัครเรียน 038-146-123

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning : เรียนโลจิสติกส์ศรีปทุม กับวิชาการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ by ครูอาร์ต อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล


1623222487LSM326.png

ผู้สอนให้นักศึกษาทำแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนนระหว่างภาค โดยใช้ Quizizz ในการสอบจะเพิ่มลูกเล่นต่างๆในการตั้งค่าของโปรแกรม เช่นการเก็บแต้มเพิ่มคะแนน x2 หรือการเก็บแต้มเพื่อย้อนกลับมาตอบคำถามข้อที่ตอบผิด เป็นต้น เพื่อให้การทดสอบมีความน่าสนใจและเพิ่มโอกาสในการได้คะแนนสูงขึ้น

#ActiveLearning
#วิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์