สมัครเรียน 038-146-123

กิจกรรม Club Fine Day WEEK#4 (Logistics SPU #รู้ไว้จะได้ไม่หลง)


1623482355clubfineday week4.png

Logistics SPU Club Fine Day Week#4 #รู้ไว้จะได้ไม่หลง
สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง DEK#64 ออนไลน์ Weekนี้ ใกล้ชิดกันมากขึ้นรุ่นพี่ไปถ่ายภาพสถานที่ในมหาวิทยาลัย แนะนำที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตนักศึกษา พาเที่ยวมอแบบทิพย์กันก่อน
พร้อมกิจกรรมตอบคำถามผ่านแอพลิเคชั่นออนไลน์ Quzizz เกี่ยวกับสถานที่ในมหาวิทยาลัยชิงรางวัล และให้น้องDEK64 คุ้นเคยกับ แอฟพลิเคชั่นออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนของมหาวิทยาลัย และ ทีเด็ด Week4 พบกับพี่เทียบโอนภาคปกติมาแลกเเปลี่ยนประสบการณ์เรียนของภาคเทียบโอน

วันศุกร์ 11 มิย 64
Logistics SPU Dek64