สมัครเรียน 038-146-123

ปันน้ำใจสู่ชุมชน! ม.ศรีปทุม ชลบุรี รวมใจ สู้ภัย covid-19#1 มอบเงินสนับสนุนจัดทำถุงยังชีพ กระจายสู่พื้นที่ชุมชนหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


1623663267_MG_9060.JPG

ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน ผู้ช่วยอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป , รองศาสตราจารย์ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม , รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยา รินรัตนากร ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือ บริจาคถุงยังชีพ สู่พื้นที่ต่างๆในจังหวัดชลบุรี โดยมอบเงินสนับสนุนจัดทำถุงยังชีพให้กับชุมชนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 180 ชุด โดยมีนายมงคล นิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง เป็นผู้รับมอบ จากนั้น ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ใกล้ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม
ทั้งนี้รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีความห่วงใย พี่น้องประชาชน จึงได้จัดทำโครงการ ศรีปทุมรวมน้ำใจ สู้ภัย COVID-19 ขึ้น อย่างต่อเนื่อง นำถุงยังชีพมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนรายได้ วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
#เราจะผ่านวิกฤติโควิด19นี้ไปด้วยกันศรีปทุมชลบุรีรวมน้ำใจสู้ภัยcovid-19
#ความเป็นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม