สมัครเรียน 038-146-123

ปันน้ำใจสู่ชุมชน! ม.ศรีปทุม ชลบุรี รวมใจ สู้ภัย covid-19#2 คณะผู้บริหาร และ บุคลากรในมหาวิทยาลัย ร่วมบริจาค และจัดทำถุงยังชีพ กระจายสู่พื้นที่ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


1623664067_MG_9240.jpg

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงษ์ จันทร์งาม รองคณบดีคณะบัญชี ,อาจารย์วรพรรณ วงศ์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เเละการตลาด ,ว่าที่พันตรีฤทธิฤกษ์ ราชภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานรองอธิการบดี และคณาจราย์คณะบัญชี เป็นผู้เเทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ลงพื้นที่ไปบริจาคถุงยังชีพ ณ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จำนวน 129 ชุด โดยมีนายวิบูลย์ สุนทรวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่เเก้ว ,นางดาราณี ศรีจันทร์อ่อน ปลัดเทศบาล และนางสาวนีรนุช ฉวีนวล รองปลัดเทศบาล และคณะ เป็นผู้รับมอบถุงยังชีพ
จากนั้น ผู้เเทนมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี พร้อมด้วยคณะนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่แก้ว เดินทางไปมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชน เเละผู้ป่วยติดเตียง ในหมู่ต่างๆ ของตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนรายได้ วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
#ศรีปทุมชลบุรีรวมน้ำใจสู้ภัยโควิด19