โดย ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน - ดร. ฉัตรชัย ราคา - ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล และอาจารย์วันพิชิต เบ็งจีน จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 12 มิถุนายน 2564

#NonDegree
#รุ่น3
#Logistics
#SPU" /> โดย ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน - ดร. ฉัตรชัย ราคา - ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล และอาจารย์วันพิชิต เบ็งจีน จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 12 มิถุนายน 2564

#NonDegree
#รุ่น3
#Logistics
#SPU"/>
สมัครเรียน 038-146-123

เริ่มแล้ว!! กับการเรียนวันแรก UpSkill-ReSkill หลักสูตร Lean Supply Chain รุ่น3 #Class1


1623732504WEEK1 LEAN.png

เริ่มแล้ว #UpSkill #ReSkill
หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน” (Lean Supply Chain Transformation) รุ่น 3
#Class แรกวันนี้ UpSkill-ReSkill ในหัวข้อ "Lean Supply Chain Transformation"
โดย ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน - ดร. ฉัตรชัย ราคา - ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล และอาจารย์วันพิชิต เบ็งจีน จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 12 มิถุนายน 2564

#NonDegree
#รุ่น3
#Logistics
#SPU