โดย อ.สินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล

วันที่ 13 มิถุนายน 2564

#NonDegree
#รุ่น3
#TACBA
#Logistics
#SPU" /> โดย อ.สินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล

วันที่ 13 มิถุนายน 2564

#NonDegree
#รุ่น3
#TACBA
#Logistics
#SPU"/>
สมัครเรียน 038-146-123

เริ่มแล้ว!! UpSkill-ReSkill หลักสูตร Customs Broker รุ่น3 ในหัวข้อ กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก


1623735031WEEK1 Customs broker.png

เริ่มแล้ว #UpSkill #ReSkill
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จัดอบรมหลักสูตร “ตัวแทนออกของ (Customs broker) เพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)” รุ่น 3
พบกันวันแรก UpSkill-ReSkill ในหัวข้อ "กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก"
โดย อ.สินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล

วันที่ 13 มิถุนายน 2564

#NonDegree
#รุ่น3
#TACBA
#Logistics
#SPU