โดย อาจารย์การุญ นิจนานานันท์
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา รางวัล Thailand Lean Award & Thailand 5S Award
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท TLM Solution และที่ปรึกษา
- อดีตผู้บริหาร บริษัท Ford Motor ประจำภาคพื้น Asia Pacific & Africa

วันที่ 3 ก.ค. 2564 เวลา 09.00-17.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

#ReSkillUpSkill
#NonDegreeรุ่น3
#Logistics
#SPU" /> โดย อาจารย์การุญ นิจนานานันท์
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา รางวัล Thailand Lean Award & Thailand 5S Award
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท TLM Solution และที่ปรึกษา
- อดีตผู้บริหาร บริษัท Ford Motor ประจำภาคพื้น Asia Pacific & Africa

วันที่ 3 ก.ค. 2564 เวลา 09.00-17.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

#ReSkillUpSkill
#NonDegreeรุ่น3
#Logistics
#SPU"/>
สมัครเรียน 038-146-123

หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน รุ่น3 กับการเรียน "Lean Supply Chain Transformation" #Class4


1625308429LEAN3 WEEK4.png

WEEK#4 ReSkill-UpSkill

พบกับ "Lean Supply Chain Transformation" #Part III
โดย อาจารย์การุญ นิจนานานันท์
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา รางวัล Thailand Lean Award & Thailand 5S Award
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท TLM Solution และที่ปรึกษา
- อดีตผู้บริหาร บริษัท Ford Motor ประจำภาคพื้น Asia Pacific & Africa

วันที่ 3 ก.ค. 2564 เวลา 09.00-17.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

#ReSkillUpSkill
#NonDegreeรุ่น3
#Logistics
#SPU