สมัครเรียน 038-146-123

Logistics สามวิทยาเขต @ร่วมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สามวิทยาเขต


162556999101.png

โลจิสติกส์ สามวิทยาเขตร่วมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สามวิทยาเขต เป็นประจำต่อเนื่องทุกที โดยในปีนี้อยู่ในสถานการณ์โควิด จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ สร้างสัมพันธ์ทีมงานบุคลากร นักศึกษาทั้งสามวิทยาเขต เพื่อสร้างความสัมพันธ์ บูรณาการทำงานและการเรียนการสอนร่วมกัน สำหรับนักศึกษาพัฒนาความพร้อมทางด้านความรู้ ภาวะผู้นำ บุคลิกภาพและการทำงานร่วมกันรวมถึงการสร้างเครือข่ายทั้งสามวิทยาเขต โดยในงานยังมีกิจกรรมร่วมกันทำบุญจิตอาสาออนไลน์เพื่อสภากาชาดไทยด้วย

#โลจิสติกส์สามวิทยาเขต
#SPU