โดย อาจารย์การุญ นิจนานานันท์ - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา รางวัล Thailand Lean Award & Thailand 5S Award - กรรมการผู้จัดการ บริษัท TLM Solution และที่ปรึกษา - อดีตผู้บริหาร บริษัท Ford Motor ประจำภาคพื้น Asia Pacific & Africa

#ReSkillUpSkill
#NonDegreeรุ่น3
#Logistics
#SPU" /> โดย อาจารย์การุญ นิจนานานันท์ - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา รางวัล Thailand Lean Award & Thailand 5S Award - กรรมการผู้จัดการ บริษัท TLM Solution และที่ปรึกษา - อดีตผู้บริหาร บริษัท Ford Motor ประจำภาคพื้น Asia Pacific & Africa

#ReSkillUpSkill
#NonDegreeรุ่น3
#Logistics
#SPU"/>
สมัครเรียน 038-146-123

หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน รุ่น3 กับการเรียน "Lean Supply Chain Transformation" #Class5


1625919003LEAN3 WEEK5.png

WEEK#5 ReSkill-UpSkill

วันที่ 10 ก.ค. 2564 เวลา 09.00-17.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

พบกับ "Lean Supply Chain Transformation" #Part IV
โดย อาจารย์การุญ นิจนานานันท์ - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา รางวัล Thailand Lean Award & Thailand 5S Award - กรรมการผู้จัดการ บริษัท TLM Solution และที่ปรึกษา - อดีตผู้บริหาร บริษัท Ford Motor ประจำภาคพื้น Asia Pacific & Africa

#ReSkillUpSkill
#NonDegreeรุ่น3
#Logistics
#SPU