สมัครเรียน 038-146-123

คณะศิลปศาสตร์สัมภาษณ์พิเศษ ท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


1626392753Cover.jpg

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้จัดสัมภาษณ์พิเศษ คุณมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทย ผ่านทางรายการ “คบเด็กศิล’ศาสตร์” รายการที่นำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจไมซ์ งานบริการ และการใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงาน โดยในครั้งนี้มี น.ส. อักษร ทองเปลว (โรส) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ชมรายการได้ที่นี่
https://youtu.be/xjo7fR-MZ-g

____________________________________